Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov - poplatkov za miestny rozvoj

Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov - poplatkov za miestny rozvoj
09.12.2016 - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov  na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, oddelenie hospodárske a finančné
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Náplň práce: zamestnanec bude vykonávať kompletnú správu miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požadované vzdelanie: vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
Požadovaná  prax: prax minimálne 3 roky, prax v daňovej agende a znalosť zákona č. 563/2009 Daňový poriadok – vítaná, prax v samospráve výhodou
Predpokladaný termín nástupu: január 2017/dohodou

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis, prehľad doterajšej praxe a súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  do 23.12.2016 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava 3 , alebo personalne@banm.sk
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 09.12.2016 11:50, webman
Hore
Hore
Hore