Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od 1. októbra do 15. novembra 2015 bude jesenná deratizácia škodcov

30.09.2016 - Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 1. októbra do 15. novembra 2016 uskutočnená celoplošná jesenná deratizácia s cieľom regulácie živočíšnych škodcov. Deratizáciu verejných priestranstiev v našej mestskej časti zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilej firmy.

Viac informácií: Jesenná deratizácia 2016


Vytvorené: 30.09.2016 13:17, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore