Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Rok 2016

Zápisnica zo zasadnutia dňa 09.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.09.2016

Zápisnica zo zasadnutia dňa 09.09.2016

Zápisnica zo zasadnutia dňa 27.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia dňa 27.05.2016

Zápisnica zo zasadnutia dňa 03.05.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 01.04.2016

Zápisnica zo zasadnutia dňa 29.02.2016

Zápisnica zo zasadnutia dňa 29.01.2016


Vytvorené: 06.06.2016 15:46, webman