Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Rok 2015

Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia dňa 29.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia dňa 28.09.2015

Zápisnica zo zasadnutia dňa 03.09.2015

Zápisnica zo zasadnutia dňa 26.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia dňa 27.05.2015

Zápisnica zo zasadnutia dňa 29.04.2015

Zápisnica zo zasadnutia dňa 27.03.2015
Zápisnica zo zasadnutia dňa 27.02.2015


Vytvorené: 06.06.2016 15:46, webman