Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rozšírenie Cirkulačnej chladiacej stanice PS 16

Názov akcie: Rozšírenie Cirkulačnej chladiacej stanice PS 16
Navrhovateľ: DUSLO, a.s., Administratívna budova č. 1236, Šaľa
Zmena navrhovanej činnosti: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cirkulacnej-chladiacej-stanice-ps-16

Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)                       
  1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí OÚ BA v Bratislave, že predmetná zmena zámeru sa nebude ďalej posudzovať
  2. Stanovisko Mestskej časti k zmene navrhovanej činnosti zo dňa 18.03.2016
  3. Oznámenie pre občanov o zmene zámeru zo dňa 11.03.2016
Konanie k povoleniu stavby
Príslušným povoľovacím orgánom je: 
Slovenská inšpekcia životného prostredia
inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01  Bratislava
 
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)


Vytvorené: 05.04.2016 08:49, webman
Hore
Hore
Hore