Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Intenzifikácia výroby Sulfenaxov

Názov akcie: Intenzifikácia výroby sulfenaxov
Navrhovateľ: DUSLO, a. s., Administratívna budova 1236, Šaľa 
Zmena navrhovanej činnosti: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/intenzifikacia-vyroby-sulfenaxov

Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)                       
  1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí OÚ BA v Bratislave, že predmetná zmena zámeru sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 22.03.2016
  2. Stanovisko Mestskej časti k zmene zámeru navrhovanej činnosti zo dňa 04.02.2016
  3. Oznámenie pre občanov o zmene zámeru zo dňa 26.01.2016
  4. Oznámenie pre občanov o zmene zámeru zo dňa 09.09.2019
Konanie k povoleniu stavby
Príslušným povoľovacím orgánom je: 
Slovenská inšpekcia životného prostredia
inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01  Bratislava
 
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)


Vytvorené: 05.04.2016 08:38, webman
Hore
Hore
Hore