Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií 2014


ZŠ s MŠ Česká (380 €)
Nadácia výchova k slobode o.z. (4 252,26 € vyúčtovanie je k nahliadnutiu na MÚ)

Mgr. Julián Vojtech - true Creative (500 €)
Slovenský Červený kríž, územný spolok BA - mesto (130 €)
Súkromná základná škola waldorfská, n.o. (1 420 €)
ZŠ s MŠ Česká (260 €)
ZŠ s MŠ Česká (100 €)
OZ Ježkove oči (3 000 €)
ZŠ s MŠ Riazanská (190 €)
ZŠ s MŠ Riazanská (2 603 €)
ZŠ s MŠ Riazanská (220 €)
ZŠ s MŠ Sibírska (1 130 €)
ZŠ s MŠ Cádrova (590 €)
ZŠ s MŠ Jeséniova (190 €)
ZŠ s MŠ Odborárska (650 €)
ZŠ s MŠ Za kasárňou (1 020 €)
Rodinné centrum Kramárik (13 600 € vyúčtovanie je k nahliadnutiu na MÚ)
EKO - podnik VPS (3 200 €)

Princess Knocked Out the Gardener, o.z. (3 392 €)
OZ Vagus (950 €)
AGORA - o.z. na podporu priamej demokracie (1 000 €)
OZ Radosť pri meste Pezinok (300 €)
OZ Vagus (2 300 € - vyúčtovanie je k nahliadnutiu na MÚ)
Asociácia skateboardingu SR, o.z. (300 €)
ZO Slovenského zväzu invalidov BA-NM (100 €)
ZŠ s MŠ Cádrova 23 (200 €)
Regióny.sk, o.z. (1 000 €)
Regióny.sk, o.z. (2 500 €)
ZŠ s MŠ Sibírska (220 €)
Obchodná akadémia (280 €)
OZ Dimitrovka (3 007,03 €)
OZ Dimitrovka (740 €)
OZ Dimitrovka (200 €)
Moonlight camp o.z. (800 €)

Moonlight camp o.z. (1 500 €)
Moonlight camp o.z. (1 700 €)
Jednota dôchodcov na Slovensku OO BA III o.z. (714 €)

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (150 €) 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebyt. priestorov Račianska 2 - 12 (2 000 €)
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava - Kramáre (1 500 €)
Rudolf Geri - GEDUR MUSICAL PRODUCTION (1 500 €)
Futbalový klub BCT Bratislava (6 000 €)
Klub Venuša pri Lige proti rakovine (465 €)
Združenie kresťanských seniorov Slovenska o.z. (250 €)
Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3 (200 €)
David Gavalec (300 €)
Detská organizácia Bratislavský Fénix o.z. (250 €)
STARZ hl. mesta SR Bratislavy (400 €)

ZO - Chovu poštových holubov (100 €)

Jednota dôchodcov na Slovensku, KO JD BA (300 €)
TJ Slávia STU o. z. (600 €)
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej rodiny (490 €)
Slávia vodné pólo menežment o.z. (200 €)

ZŠ s MŠ Sibírska 39, Bratislava (1 000 €)
Cyklotúry o.z. (300 €)
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej rodiny (300 €)
Občianske združenie Maratón (300 €)

ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. (300 €)
Bratislavský Krajský kolkársky zväz (100 €)
Futbalový klub BCT Bratislava (6 000 €)
Dobrovoľný hasičský zbor BA - NM (230 €)
OZ Charita Blumentál (220 €)
Miestny odbor Matice slovenskej BA III-NM (150 €)


Vytvorené: 05.01.2016 08:33, webman
Hore
Hore
Hore