Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ulica Bárdošova (v úseku od ul. Jeséniova, pozdĺž objektu materskej školy) v termíne od 20.09.2017 - 30.09.2017 19.09.2017 Povolenie
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín a 2 kríkových skupín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5440/4, k. ú. Vinohrady, Limbová ulica v Bratislave 19.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Oprava a zateplenie bytového domu Vajnorská 81,83, Bratislava – Nové Mesto“ so súpisným č. 1324, na pozemkoch parc. č. 12369/1 a 12369/2, v katastrálnom území Nové Mesto 19.09.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks listnatého stromu rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17082/68 v kat. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 18.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy a udržiavacie práce na 2 vodovodných prípojkách a na 2 areálových vodovodných rozvodoch - L. Dérera 2, 4, 8, 10 a Guothova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 v Bratislave 18.09.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku parc.č. E - KN 13610/3, katastrálne územie Nové Mesto, LV 1, Rožňavská ul. 18.09.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu, rastúceho na pozemku parcela registra „C“ KN č. 13278 v kat. ú. Nové Mesto 18.09.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku na Bojnickej ul. č. 3, pozemky registra „C“ KN parcely č. 13607/31 a 13607/36 v kat. ú. Nové Mesto 18.09.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Pavel Kravčuk, rok narodenia 1972, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.10.2017 18.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Martin Masaryk, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.10.2017 18.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavel RÁC, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.09.2017 14.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Laislav ÁRVA, rok narodenia 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.09.2017 14.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
PEGA-K, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 29.09.2017 14.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
N.M.E s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 29.09.2017 14.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ela MAUER, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.09.2017 13.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
SFX s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 28.09.2017 13.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Alena Begányiová, rok narodenia 1979, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.09.2017 13.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ján Kuchta, rok narodenia 1961, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.09.2017 13.09.2017
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Róbert Kotlár, rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.09.2017 13.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Súhlas s uskutočnením podujatia IBIZA party dňa 14. septembra 2017 do 2.00 hod. (15. septembra 2017) v HANT Aréne Bratislava 13.09.2017 Predĺženie nočného pokoja
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore