Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zmena stavby pred dokončením "Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou" na Chrasťovej ul. k. ú. Vinohrady - doposlanie rozhodnutia účastníkom konania Ing. Čenčarík a Ing. Galvánek 29.09.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania "Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou na Chrasťovej ul." k. ú. Vinohrady - doposlanie oznámenia o začatí odvolacieho konania účastníkovi konania - Ing. Galvánek 29.09.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Cádrova č. 23, 831 01 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2017 27.09.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Odborárska č. 2, 831 02 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2017 27.09.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Sibírska č. 39, 831 02 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2017 27.09.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Za kasárňou č. 2, 831 03 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2017 27.09.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12577/1, k. ú. Nové Mesto, Lombardiniho ulica v Bratislave 27.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č. 074/2017 dátum konania dražby 03.11.2017 o 10:15:00 hod., Miesto dražby: Salónik na 1.posch. Hotela Ambassador Hlavná 101. 040 01 Košice 26.09.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Attila Marosi, rok narodenia 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.10.2017 26.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby 26.09.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
NORTHLINE, spol. s.r.o. písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 11.10.2017 26.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eco Power s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 11.10.2017 26.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Búranie rodinného domu, Pluhová č. 64 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 25.09.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného dom PLUHOVÁ, Pluhová č. 64 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 25.09.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 679/6, k. ú. Vajnory, na Ochotníckej ulici v Bratislave 25.09.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18230/4, k. ú. Vinohrady, na Čremchovej ulici v Bratislave 25.09.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17015/102, k. ú. Nové Mesto, na Ľubochnianskej ulici v Bratislave 25.09.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebytového priestoru č. 902 na 9 p. bytového domu so súp. č. 10990 na Račianskom mýte 1/D v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11903/222, 11903/241 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebytového priestoru č. 22 na 5 p. bytového domu na Bajkalskej ul. č. 5/C v Bratislave so súp. č. 12188, na pozemku parc. č. 15123/182 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne vo vchode bytového domu na Riazanskej ul. č. 2 v Bratislave“ pre bytový dom na ulici Riazanská 2,4 – Vajnorská 65,67 v Bratislave, súp.č. 675, na pozemku parc.č. 12238/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore