Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Renáta Halánová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.08.2017 07.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Žiga Balič, rok narodenia 1986 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.08.2017 07.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do detských jaslí 04.08.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Katarína Pristašová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.08.2017 02.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia rodinného domu, Suchá ul. 16 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 02.08.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Chatové objekty, ul. Sliačska - Laurotová v Bratislave, k. ú. Vinohrady 02.08.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Lesia Gorovenko, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.08.2017 02.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby miestnej elektrokomunikačnej siete Názov stavby: “Panorama-Koliba-BA-optická prípojka“ 02.08.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pavel Rác, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.08.2017 02.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
PLANETÁRIUM BRATISLAVA písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 16.08.2017 01.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
USAGI s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 16.08.2017 01.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Helena Rosíková Kvetanová písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 16.08.2017 01.08.2017
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Bytový dom, Robotnícka ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 31.07.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Metropolitan Area Network SWAN, Nobelova, Odborárska, Podniková ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.07.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Metropolitan Area Network SWAN, Račianska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.07.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Program rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 2016 - 2020 28.07.2017 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zdravotnícke zariadenie – zmena účelu využitia stavby, Nebytové priestory bytového domu, Vajnorská č. 98/k v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 27.07.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá právnika na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 27.07.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica Makovického v Bratislave, MČ Bratislava - Nové Mesto od 16.07.2017 - 15.08.2017 26.07.2017
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18672, k. ú. Vinohrady v lokalite Koziarka v Bratislave 26.07.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore