Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Martin Masaryk, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.10.2017 18.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavel RÁC, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.09.2017 14.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Laislav ÁRVA, rok narodenia 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.09.2017 14.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
PEGA-K, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 29.09.2017 14.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
N.M.E s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 29.09.2017 14.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ela MAUER, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.09.2017 13.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
SFX s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 28.09.2017 13.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Alena Begányiová, rok narodenia 1979, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.09.2017 13.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ján Kuchta, rok narodenia 1961, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.09.2017 13.09.2017
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Róbert Kotlár, rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.09.2017 13.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Súhlas s uskutočnením podujatia IBIZA party dňa 14. septembra 2017 do 2.00 hod. (15. septembra 2017) v HANT Aréne Bratislava 13.09.2017 Predĺženie nočného pokoja
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ŠMNDaGY, Teplická 7, Bratislava“, súp. č. 1377, na pozemkoch parc. č. 12140, 12143 a 12137 v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 12.09.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Thi Thoang Le, rok narodenia 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.09.2017 11.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Odstránenie systémových porúch balkónov a lodžií bytového domu Račianska 81, 83 a 85 “ na pozemkoch parc. č. 12171, 12172 a 12173 v katastrálnom území Nové Mesto 11.09.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks stromov rastúcich na Trnavskej ceste, parc. č. 11276/15 a 11276/38 katastrálne územie Nové Mesto 11.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,C“ KN parc. č. 5632 v katastrálnom území Vinohrady 11.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,C“ KN parc. č. 12509 v katastrálnom území Nové Mesto 11.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu Klenová č.7“ v Bratislave na pozemku parc. č. 19470/199 v katastrálnom území Vinohrady 11.09.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 11.09.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ľubomír Sladký, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.09.2017 08.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore