Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks krovitého porastu rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6260/8, k. ú. Vinohrady, na Chraťovej ulici v Bratislave 15.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Ivan Draho,rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.11.2017 14.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu, Slanec – Rýnska ulica v Bratislave k. ú. Vinohrady 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS FTTH BA Odborárska, Nobelova ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS FTTH BA BD Odborárska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia školstva 14.11.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Vstavba bytu do existujúceho podkrovia“ bytového domu, súpisné č. 1320, na pozemku parc. č. 12206/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej ul. č. 57,59,61,63 - vchod č. 63 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom „ Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 14.11.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolacie konanie: Územné rozhodnutie 919/2017/UKSP/POBA-UR-13, "Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie", k. ú. Nové Mesto 14.11.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu, Česká 5, 7, 7A“ so súp. č. 3002, na pozemkoch parc. č. 11344/5 a 11344/6 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 5 na prízemí bytového domu so súpisným č.269 na pozemku parc. č. 11564/1 v katastrálnom území Nové Mesto, na Osadnej 8 v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 27 na 9. NP bytového domu so súpisným č.11301 na pozemku parc. č. 5619/4 a 5617/1 v katastrálnom území Vinohrady, na Rozvodnej 13/c v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba bytov do podkrovia, bytového domu na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej 38, 40 v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania : "Obytný súbor Panoráma - Koliba" na pozemkoch parc. č. 4883/1, 4883/2 a 4884 v katastrálnom území Vinohrady 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Park pod Kolibou" na pozemkoch parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 4882/1-2 v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Tupého ul. v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73" na pozemku pare. č. 12288 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom “Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“ 14.11.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17062/1 v kat. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici 14.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Katarína Regimunová,rok narodenia 1957, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.11.2017 14.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19229/147 v kat. ú. Vinohrady, vedenom na liste vlastníctva č. 1735 ako "záhrady“ 14.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore