Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Dodatočné povolenie stavby a užívanie „Garáž“, budova bez označenia súpisným číslom, na pozemku parc.č. 5413/5 (zast. plochy a nádvoria), v katastrálnom území Vinohrady, na Ďumbierskej ul. v Bratislave 17.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie užívania stavby „Obnova bytového domu spôsobom tepelnej ochrany, odstránenie systémovej poruchy typ f) na Skalickej ceste 2,4,6“ so súpisným č. 1145, na pozemkoch parc. č. 13179/2,3,4, v katastrálnom území Nové Mesto 17.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Zateplenie BD Kraskova 4-10 – štítové steny“ so súpisným č. 1627, na pozemkoch parc. č. 11888/ 1, 2, 3, 4, v katastrálnom území Nové Mesto 17.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prerušenie kolaudačného konania na stavbu „Zateplenie bytového domu na Pionierskej ul. č. 2“, so súpisným č. 1589, na pozemku parc. č. 11983, v katastrálnom území Nové Mesto 17.01.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Oprava a zateplenie bytového domu Vajnorská 81,83, Bratislava – Nové Mesto“, súpisné č. 1324, na pozemkoch parc. č. 12369/1 a 12369/2 v katastrálnom území Nové Mesto 16.01.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie na umiestnenie reklamnej stavby - 1 ks osvetlený MESH baner lichobežníkového tvaru na fasáde rodinného domu súp.č. 12232 na pozemku parc. č. 4793/14, k.ú. Vinohrady, na Sliačskej ul. 2/A v Bratislave 13.01.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby" Nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73 " , na pozemkoch parc. č. 12288, 12290/1 v katastrálnom území Nové Mesto 10.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie a obnova bytového domu, na ul. Nám. Biely kríž 2,4,6 v Bratislave na pozemku parc. č. 13173/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.01.2017 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 11922/1, 11922/2, 11922/3, 11903/215 v katastrálnom území Nové Mesto 04.01.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, súpisné č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto 03.01.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia č. ÚKaSP-2014/2241/KON/SP-115 na stavbu "GLOBAL BUSINESS CENTER", roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou, Bratislava 02.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Kompletná obnova bytového domu Riazanská 77,79,81,83“ so súpisným č. 673 na pozemkoch parc. č. 12199/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 02.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zastavenie konania na umiestnenie stavby "Bytový dom , Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady stavebníkovi spoločnosti IGREX s.r.o., so sídlom Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 21.12.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úprava dispozície v byte č. 1 bytového domu Višňová 6, Bratislava – Nové Mesto, k.ú. Vinohrady v bytovom dome na Višňovej ul. č. 6 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5930/15 19.12.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba bytov č. 17, 19, 20, 21 do podkrovia bytového domu a osobného hydraulického výťahu v bytovom dome so súpis. č. 1672 na ulici Ukrajinská č. 10 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11872/3 v katastrálnom území Nové Mesto 07.12.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa, Časť stavby: Inžinierske stavby – účelové komunikácie SO 44.3 Areálové komunikácie a spevnené plochy objektu B SO 43 Promenáda a pojazdný chodník 05.12.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lakeside Park Bratislava – Phase II na ul. Tomášikova – Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 15115/70,120,121,122 v katastrálnom území Nové Mesto 01.12.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie a sanácia bytového domu T 20a/52 na ulici Pionierska č.13 v Bratislave, súp.č. 1587, na pozemku parc.č. 12101, 12100/140 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby bytového domu, so súpisným číslom 849 na Jánoškovej ulici č. 4 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2016 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - obojstranný neosvetlený billboard pri odbočke z Odborárskej ul. na ul. Staré ihrisko v Bratislave 30.11.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore