Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
"Bytový dom , Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 08.02.2017 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„1344 BR Bratislava – Legionárska“ umiestnená na streche bytového domu so súpisným číslom 3538 na Legionárskej ulici č. 23, na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto Bratislava 08.02.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 03 Komunikácie, spevnené plochy a plochy odstavných státí, na pozemkoch parc. č. 19470/1, 19470/62, 19470/63, 19470/66, 19470/67, 19470/69, 19470/71, 19470/249, 19470/297, 19470/373 a 19470/372 v katastrálnom území Vinohrady 07.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebytového priestoru 3-09 na 3.p. bytového domu so súp. č. 13587 na pozemku parc. č. 5797/5, 5797/32 a 5797/37 v katastrálnom území Vinohrady, na Stromovej ul.č.9/A v Bratislave na byt 07.02.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Samostatne stojaca garáž nachádzajúca sa vo dvore bytového domu Novohradská ul. č. 4, súp. č. 18371, na pozemku parc. č. 9654/3, k. ú. Nivy, obec Bratislava, M.č. Ružinov, okres Bratislava II, so zastavanou plochou 29 m2 07.02.2017 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie fasády a strechy bytového domu na Odborárskej 26,28“ so súpisným č. 1278, na pozemku parc. č. 13444/7, v katastrálnom území Nové Mesto 07.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania - NP8-07 na 8.p. bytového domu so súp. č. 13587 na pozemku parc. č. 5797/5, 5797/32 a 5797/37 v katastrálnom území Vinohrady, na Stromovej ul.č.9/A v Bratislave na byt 06.02.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba kotolne Račianska 43 na pozemku parc. č. 11825/3 v katastrálnom území Nové Mesto 06.02.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom na pozemku parc. č. 4436 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady 06.02.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 44.3 Areálové komunikácie a spevnené plochy objektu B a SO 43 Promenáda (pojazdný chodník) ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence“ 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 44.1 Areálové komunikácie a spevnené plochy A.I ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence - I. etapa“ 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 44.2 Areálové komunikácie a spevnené plochy A.II ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence - I. etapa“ 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO35 Osvetlenie promenády SO43 a SO34.5.1 Prípojka NN pre objekt osvetlenie promenády ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence“ na pozemku parc. č. 11486/2, 11486/8 katastrálne územie Nové mesto v Bratislave 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba plynovej kotolne Družstevná 5-7 a Trnavská 15, Bratislava na pozemku parc. č. 11276/13 v katastrálnom území Nové Mesto Bratislava 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava, na pozemku parc. č. 7094/1 katastrálnom území Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 06.02.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie na povolenie užívať stavbu „Vstavba bytu č. 18 do podkrovia bytového domu“ v bytovom dome so súpis. č. 1672 na ulici Ukrajinská č. 10 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11872/3 v katastrálnom území Nové Mesto 26.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nebytový priestor č. 02/2 na prízemí bytového domu na Nobelovej ul. č. 8 v Bratislave so súp. č. 1291, na pozemku parc. č. 13442/1 v katastrálnom území Nové Mesto 25.01.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba plynovej kotolne v objekte bytového domu Športová č.1 a Bartoškova č. 4 Bratislava na pozemku parc.č. 11299/4 a 11299/7 v k.ú. Nové Mesto v Bratislave 24.01.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na stavbu SO-08 Komunikácie a spevnené plochy ako časť stavby s názvom „Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 15132/55,60,93,95,96 a 97, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 18.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie užívania stavby „Obnova bytového domu spôsobom tepelnej ochrany, odstránenie systémovej poruchy typ f) na Skalickej ceste 2,4,6“ so súpisným č. 1145, na pozemkoch parc. č. 13179/2,3,4, v katastrálnom území Nové Mesto 17.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore