Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Administratívna budova súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 10.05.2017 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nadstavba bytového domu Kyjevská č. 1,3,5,7, Bratislava – plynová kotolňa“, so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 02.05.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie 28.04.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO 04a Elektrické rozvody NN , ktorý je súčasťou stavby: " Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava " , katastrálne územie Vinohrady 06.04.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“, so súp.č.1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 v kat.území Nové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba bytového domu, SO 02 Zateplenie a rekonštrukcia bytového domu, SO 04 Sadové úpravy 05.04.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby “BA - Nové Mesto, Frankovská, VNK“ v lokalite ulíc Sliačska a Tupého v Bratislave 05.04.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy kontajnerového stojiska na pozemku parc. č. 13433/14 v katastrálnom území Nové Mesto 30.03.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby: „Vstavba kotolne Račianska 43 “ na pozemku parc. č. 11825/3 v katastrálnom území Nové Mesto 30.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na ulici Čsl. Parašutistov 13,15,17,19, 831 01 v Bratislave na pozemku parc. č. 12200/6,7,8,9 v katastrálnom území Nové Mesto 30.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 17 na 5. poschodí na ulici Československých parašutistov 3, 831 03 Bratislava na pozemku parc. č. 11732 v katastrálnom území Nové Mesto 30.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Samostatne stojaca garáž nachádzajúca sa vo dvore bytového domu Novohradská ul. č. 4, súp. č. 18371, na pozemku parc. č. 9654/3, k. ú. Nivy, obec Bratislava, Mestská časť Ružinov, okres Bratislava II 29.03.2017 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby stavby: „Renovácia fasády a balkónov bytového domu “ so súpisným číslom 2671 na Stromovej ul. č. 15-17 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5772 v katastrálnom území Vinohrady 29.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Bartoškova 4, Športová 1 v Bratislave“, súp.č. 126 a 118 na pozemkoch parc. č. 11299/4,7 v katastrálnom území Nové Mesto 28.03.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Weinberg Residence - dve vily, Koliba - Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 27.03.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby: " Dom Varšavská " na Varšavskej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 v katastrálnom území Nové Mesto 27.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - " Bytový dom , Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 23.03.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena podkladov pre vydanie rozhodnutia - oznámenie "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 23.03.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Nové Mesto, ul. Suchá – Chrasťová, UO02750“, na uliciach Suchá, Chrasťová, v katastrálnom území Vinohrady 16.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku parc. č. 4436 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady 16.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na zmenu v užívaní nebytového priestoru 3-09 na 3.p. bytového domu so súp. č. 13587 na pozemku parc. č. 5797/5, 5797/32 a 5797/37 v katastrálnom území Vinohrady, na Stromovej ul.č.9/A v Bratislave na byt 16.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore