Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Obnova bytového domu Ľubľanská 4-10 na pozemku parc. č. 11822/1-4 v katastrálnom území Nové Mesto 13.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2, 6323/3, 6323/8, 6323/9, 6351/6 a 21669/5 v katastrálnom území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v Bratislave 13.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa - Polyfunkčný bytový dom A.II s pôvodným názvom “Obytný súbor Nové Slovany“ 07.07.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa - Rampa, s pôvodným názvom “Obytný súbor Nové Slovany“ 07.07.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa - Penziónový dom A.I s pôvodným názvom “Obytný súbor Nové Slovany“ 07.07.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia prístupovej lávky k bytovému domu na ul. Hrdličkova 32 v Bratislave, na pozemku parc.č. 5413/7 v katastrálnom území Vinohrady 06.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/a, Bratislava so súp. č. 11577, na pozemku parc. č. 11462/3 v katastrálnom území Nové Mesto 01.07.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Záhradná chata v lokalite Vtáčnik v Bratislave, súp.č. 3382, na pozemku parc. č. 18052/48 v katastrálnom území Vinohrady 29.06.2016 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba plynovej kotolne vo vchode bytového domu na Skalickej ul. č. 6 v Bratislave pre bytový dom na ulici Skalická 2,4,6 v Bratislave, súp.č. 1145, na pozemku parc.č. 13179/2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 29.06.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní časti stavby bytového domu na Nobelovej ul. č. 6 v Bratislave, súp.č. 1290, na pozemku parc.č. 13442/11 v k.ú. Nové Mesto 29.06.2016 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nové vinice na pozemkoch parc. č.13177/12, 13145/22 a 13145/23 v katastrálnom území Nové Mesto 29.06.2016 Rozhodnutie o zastavení územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nebytový priestor č. 12 – NP2 na prízemí bytového domu na Rubínovej ul. č. 6 v Bratislave, súpisné č. 12755, na pozemku parc. č. 4283/28 v katastrálnom území Vinohrady, bez stavebných úprav 28.06.2016 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„FTTH Bratislava, Kramáre“, na uliciach Bárdošova, Klenová, Ladzianskeho, Likavská, Magurská, Na Revíne, Olivová, Rozvodná, Stromová, Višňová, Vlárska v katastrálnom území Vinohrady 24.06.2016 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Líniová stavba - Riazanská Metropolitana Area" časť SO 15 389 FTTH Čs. parašutistov, Kukučínova, Riazanská 24.06.2016 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Pod strážami na pozemkoch parc. č. 6506/1, 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady. 24.06.2016 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lakeside Park Bratislava –Phase II 24.06.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 02.2 Zabezpečenie stavebnej jamy 1. etapy v rámci stavby s názvom: "Obytný súbor Urban Residence" s pôvodným názvom "Obytný súbor Nové Slovany" 24.06.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výmena výťahov a vytvorenie novej výťahovej stanice na Račianskej č. 81, 83 a 85 v Bratislave 24.06.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prístavba k objektu F-Y ROVNOVÁHA na pozemkoch parc. č. 5783/15 a 5783/4 v katastrálnom území Vinohrady, na Uhrovej ul. č. 20 v Bratislave 24.06.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby - Obnova bytového domu na Čsl. parašutistov 27-29 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 12200/1, 12200/2 a 11739/8 v katastrálnom území Nové Mesto 15.06.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore