Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zmenu v užívaní nebytového priestoru č.3, ktorý je súčasťou bytového domu so súp. č. 1357 na pozemku parc. č. 11284 v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej 78 v Bratislave na čajovňu 04.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie a sanácia bytového domu T 20a/52 na ulici Pionierska č.13 v Bratislave“, súp.č. 1587, na pozemku parc.č. 12101, 12100/140 v katastrálnom území Nové Mesto 03.08.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nadstavba bytového domu na ulici Plzenská č. 4 v Bratislave, súp.č. 3102, na pozemku parc.č. 11314/3 v katastrálnom území Nové Mesto 03.08.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie systémových porúch BD a zateplenie BD na Škultétyho ul. č. 6 v Bratislave, so súpisným číslom 50, na pozemku parc. č. 11366 v katastrálnom území Nové Mesto 02.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie fasády bytového domu Šancová č. 96, 98, 100 v Bratislave, so súp.č. 3563 na pozemkoch s parc. č. 10395, 10396 a 10398 v katastrálnom území Nové Mesto 02.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov pre vlastníka reklamnej stavby - oprávnenie na uskutočnenie, alebo užívanie 2 ks reklamných stavieb na pozemku EKN, parc. č. 12092/1, (CKN, parc. č. 12100/136), k. ú. Nové Mesto, v blízkosti križovatky Račianska a Pionierska 02.08.2016
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov pre vlastníka reklamnej stavby - oprávnenie na uskutočnenie, alebo užívanie 2 ks reklamných stavieb na pozemku CKN, parc. č. 21714/2, k. ú. Nové Mesto, v blízkosti križovatky ulíc Šancová a Belehradská v Bratislave 02.08.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania - Bytový dom Podkolibská ul. na pozemku parc. č. 4951/3, 4951/4, 4951/5, 4951/6, 4951/7, 4951/8 a 4951/9 v katastrálnom území Vinohrady 01.08.2016
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Kompletná obnova bytového domu Riazanská 77,79,81,83, súpisné č. 673, na pozemkoch parc. č. 12199/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 28.07.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov pre vlastníka reklamnej stavby - samostatne stojaci neosvetlený jednostranný billboard na spoločnej konštrukcii s dvoma jednostrannými reklamnými plochami, parc. č. 17090/1, k. ú. Nové Mesto, na ulici Bojnická v Bratislave 28.07.2016
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov pre vlastníka reklamnej stavby - samostatne stojaci neosvetlený jednostranný billboard na pozemku parc. č. 17090/1, katastrálne územie Nové Mesto, na ulici Bojnická v Bratislave 28.07.2016
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor – Škultétyho ul., Bratislava, 2. fáza, k. ú. Nové Mesto 27.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Litvák na ul. Na Grunte v lokalite Slanec v Bratislave, na pozemku parc. č. 4465/8 v katastrálnom území Vinohrady 19.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova a zateplenie bytového domu Pavlovská 1-7 so súpisným č. 851, na pozemkoch parc. č. 12693, 12609, 12610 a 12611 v katastrálnom území Nové Mesto 19.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekreačná chata na celoročné bývanie“, v lokalite Koliba – Vtáčnik v Bratislave, na pozemku parc.č. 18052/92, 22 v k.ú. Vinohrady 18.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie bytového domu“, na Pluhovej ul. č. 66 v Bratislave so súpisným č. 976 na pozemkoch parc. č. 12813/1,5 v katastrálnom území Bratislava - Nové Mesto 18.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa - Polyfunkčný bytový dom B, s pôvodným názvom “Obytný súbor Nové Slovany“ , k. ú. Nové Mesto 14.07.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predajňa s opravárenskou dielňou v zázemí predajne na 1.NP s galériou, v objekte súp.č. 475, na ul. Nám. SNP 16 v Bratislave, na pozemku parc. č. 8881/1 v katastrálnom území Staré Mesto 13.07.2016 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Iný nebytový priestor č. 904 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súp.č. 1527 na Račianskej ul. č. 83 v Bratislave, na pozemku parc.č. 12172 v katastrálnom území Nové Mesto 13.07.2016 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Ľubľanská 4-10 na pozemku parc. č. 11822/1-4 v katastrálnom území Nové Mesto 13.07.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore