Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Novostavba bytového domu na Opavskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5480/8, 5480/23 a 21648/1 v katastrálnom území Vinohrady 20.09.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova a modernizácia bytového domu Kukučínova 44-46, Bratislava so súp. č. 998, na pozemkoch parc. č. 12200/10 a 12200/11 v katastrálnom území Nové Mesto 14.09.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba bytového domu objekty SO 02 spevnené plochy a SO 03 účelová komunikácia na Opavskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5480/8, 5480/23 a 21648/1 v katastrálnom území Vinohrady 12.09.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený billboard na Bojnickej ul. v Bratislave (v blízkosti odbočky na ul. Stará Vajnorská) 07.09.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Skalická 8-12, Bratislava so súpisným č. 1146 na pozemku parc. č. 13170/2 v katastrálnom území Nové Mesto 31.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Záhradný dom Kajtor na pozemku parc. č. 18850/16 v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Veľký Varan, v Bratislave 31.08.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie a obnova bytového domu na ul. Vihorlatská 12 v Bratislave so súp. č. 1024 na pozemku parc. č. 13685/1 v katastrálnom území Nové Mesto 26.08.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 2-4, Bratislava so súp. č. 115, na pozemku parc. č. 11275 v katastrálnom území Nové Mesto 26.08.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dostavba a rekonštrukcia rodinného domu so súp. č. 970, na pozemkoch parc. č. 12823/1 a 12823/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Pluhovej ul. č. 54, na lokalite Zátišie, v Bratislave 25.08.2016 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba komínového systému pre nízko výkonné krbové kachle v byte č. 25 v bytovom dome so súp. č. 1145 na pozemkoch parc. č. 13179/4, v katastrálnom území Nové Mesto na Skalickej ceste č. 2 v Bratislave 25.08.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Čiastočná obnova a zateplenie bytového domu na Višňovej ul. 6 v Bratislave, so súpisným č. 2932, na pozemku parc. č. 5930/15, :/16, :/17 v katastrálnom území Vinohrady 25.08.2016 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lakeside Park Bratislava –Phase II 24.08.2016 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence a to SO 02.2 Zabezpečenie stavebnej jamy I. etapy“, na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 11486/2, 11486/6, 11486/7, 11486/8, 11486/9 v k.ú. Nové Mesto 24.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa - Penziónový dom A.I, na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemku parc. č. 11486/7 katastrálne územie Nové Mesto 24.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa - Polyfunkčný bytový dom B, na pozemku parc. č. 11486/2 katastrálne územie Nové Mesto 24.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa - Polyfunkčný bytový dom A.II, na pozemku parc. č. 11486/6 katastrálne územie Nové Mesto 24.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa - Rampa do garáže, na pozemku parc. č. 11486/9 katastrálne územie Nové Mesto 24.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte 61-b v bytovom dome na Vlárskej ul. 13B v Bratislave so súpis. č. 13672 na pozemku parc. č. 19470/24 v katastrálnom území Vinohrady 10.08.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nebytový priestor č. 12-NP2 na prízemí bytového domu so súp. č. 12755 na Rubínovej ul. č. 6 v Bratislave, na pozemku parc. č. 4283/28 v katastrálnom území Vinohrady na byt 10.08.2016 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní spoločnej časti stavby bytového domu so súp. č. 1530 na Račianskej ul. č. 101 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13100 v katastrálnom území Nové Mesto, na „Obchodný priestor – potraviny a predaj zmrzliny“ 10.08.2016 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore