Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby - stavebné úpravy bytového domu so súpis. č. 1636 na ulici Jozefa Cígera Hronského č. 18 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11924/1 v katastrálnom území Nové Mesto 09.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dom Varšavská s prípojkami na IS a vonkajšími parkovacími miestami na ul. Varšavská v Bratislave na pozemkoch parc. č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 v katastrálnom území Nové Mesto 08.11.2016 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 36 bytového domu so súp. č. 2 na Legionárskej ul. č. 13 v Bratislave, na pozemku parc. č. 10392/4 v katastrálnom území Nové Mesto 07.11.2016 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava v lokalite vymedzenej areálom Kuchajda, Tomášikova ul. a Trnavská cesta, na pozemkoch parc. č. 15132/60,55,95,97,96,93, 59 a 99 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 03.11.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, časť SO 44.1 Areálové komunikácie a spevnené plochy A.I , na pozemku parc. č. 11486/7 katastrálne územie Nové mesto v Bratislave 03.11.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova, zateplenie a odstránenie systémových porúch BD Višňová 7 v Bratislave, súpisné č. 2928, na pozemku parc. č. 5803/7, v katastrálnom území Vinohrady 03.11.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - obojstranný neosvetlený billboard na pozemku CKN, parc. č. 17015/90 a parc. č. 17015/173, katastrálne územie Nové Mesto, pri križovatke ul. Rožňavská a Bojnická v Bratislave 02.11.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na zastavenie stavebných prác - spoločné priestory BD Jozefa Cígera Hronského č. 18 v Bratislave, súp. č. 1636, postaveného na pozemku parc. č. 11924/1 v katastrálnom území Nové Mesto 31.10.2016
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený panel pred oplotením areálu na Vajnorskej ul. 89 – 91A v Bratislave 27.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dostavba a rekonštrukcia rodinného domu na Pluhovej ul. č. 54 v Bratislave, v lokalite Zátišie, na pozemkoch parc. č. 12823/1 a 12823/2, v katastrálnom území Nové Mesto 24.10.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený panel na pozemku pred oplotením areálu na Vajnorskej ul. v Bratislave 24.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zariadenie sociálnych služieb na ul. K Železnej studienke v Bratislave na pozemkoch parc. č. 5780/1,2/ a 5783/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto 24.10.2016 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
TTC LIMBOVA - 0288BR, Bratislava - Na Revíne – 1279BR, DERERA – 1100BR, PROKOPA VELKEHO – 0010BR, optické pripojenie, Opavská, Ďumbierska, Limbová, Stromová, Bárdošova, Ladislava Dérera, Na Revíne, Jánošikova, Gorazdova, Langsfeldova, Tajovského 24.10.2016 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 61-b v bytovom dome na Vlárskej ul. 13B v Bratislave so súpis. č. 13672 na pozemku parc. č. 19470/24 v katastrálnom území Vinohrady 19.10.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Administratívna prevádzka na 3. p. v bytovom dome na Tupého ul. č. 25 v Bratislave, so súp. č. 12246, na pozemku parc. č. 4942/2 v katastrálnom území Vinohrady 19.10.2016 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Záhradný dom KAJTOR v lokalite Veľký Varan v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 18850/16 a 18850/17, v kat. území Vinohrady 19.10.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený panel pred oplotením areálu na Vajnorskej ul. 89 – 91A v Bratislave 13.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený panel pred oplotením areálu na Vajnorskej ul. 89 – 91A v Bratislave 13.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený panel v zeleni pri Odborárskej ul. v Bratislave 13.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby – obojstranný neosvetlený panel v zeleni pri križovatke ul. Brečtanová a Jeséniová v Bratislave 13.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore