Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rybársky lístok

Čo vybavíte

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vydáva miestny úrad, a to v súlade so:
  • zákonom č. 246/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve,
  • zákonom č. 583/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Čo potrebujete
  • Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony
  • Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení poplatku
  • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku
Poplatky (v eurách)*:
Trojročný rybársky lístok 17,00
Ročný rybársky lístok 7,00
Mesačný rybársky lístok 3,00
Týždenný rybársky lístok 1,50

*Správne   poplatky   sa   vyberajú   v  hotovosti,   prevodom  z účtu,   alebo poštovým  poukazom  v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte
Mária Juhásová
sekretariát prednostu
kancelária č. 404/4. poschodie
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: sekretariatprednostu@banm.skVytvorené: 24.01.2012 13:37, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore