Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prehľad príjmov volených zástupcov a funkcionárov samosprávy a riaditeľa kancelárie starostu

Uznesením č. 03/24 Miestne zastupiteľstvo ukladá zverejňovať na internetovej stránke informácie o mzde, plate, alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostí priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, tajomníka miestnej rady, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu, riaditeľa kancelárie starostu, poradcov starostu a miestneho kontrolóra uhrádzaných z rozpočtu MČ Bratislava - Nové Mesto za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

Prehľad príjmov k 25.11.2017
Prehľad príjmov k 25.10.2017
Prehľad príjmov k 25.09.2017

Prehľad príjmov k 25.08.2017

Prehľad príjmov k 25.07.2017
Prehľad príjmov k 25.06.2017

Prehľad príjmov k 25.05.2017

Prehľad príjmov k 25.04.2017

Prehľad príjmov k 25.03.2017

Prehľad príjmov k 25.02.2017
Prehľad príjmov k 25.01.2017

Prehľad príjmov k 25.12.2016

Prehľad príjmov k 25.11.2016

Prehľad príjmov k 25.10.2016

Prehľad príjmov k 25.09.2016

Prehľad príjmov k 25.08.2016
Prehľad príjmov k 25.07.2016
Prehľad príjmov k 25.06.2016
Prehľad príjmov k 25.05.2016
Prehľad príjmov k 25.04.2016

Prehľad príjmov k 25.03.2016
Prehľad príjmov k 25.02.2016
Prehľad príjmov k 25.01.2016
Prehľad príjmov k 25.12.2015
Prehľad príjmov k 25.11.2015
Prehľad príjmov k 25.10.2015
Prehľad príjmov k 25.09.2015
Prehľad príjmov k 25.08.2015
Prehľad príjmov k 25.07.2015
Prehľad príjmov k 25.06.2015
Prehľad príjmov k 25.05.2015
Prehľad príjmov k 25.04.2015


Vytvorené: 04.05.2015 14:26, webman
Hore
Hore
Hore