Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prednosta miestneho úradu

Ing. Mgr. Ľubomír Baník

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
4. poschodie, číslo dverí: 404
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: prednosta@banm.sk

Prednosta miestneho úradu vedie a organizuje prácu miestneho úradu priamo riadi:
Zástupca prednostu MÚ BNM
JUDr. Daniel Hulín 
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: daniel.hulin@banm.sk

Mária Juhásová - sekretárka
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: sekretariatprednostu@banm.sk
  • organizuje, pripravuje a zabezpečuje činnosti prednostu, vedie a eviduje dokumentáciu spojenú s činnosťou prednostu
  • vydáva a eviduje rybárske lístky v súlade so zákonom  č. 139/2002 § 10
Ako vybaviť:
Rybársky lístok

Technici IT:
Ing. Ivan Čistý
telefón: 02/49 253 176
e-mail: ivan.cisty@banm.sk
Ing. Marian Paroha
telefón: 02/49 253 200
e-mail: vypoctove@banm.sk
Bc. Richard Klein
telefón: 02/49 253 200


Vytvorené: 14.01.2010 12:51,
Hore
Hore
Hore