Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto  oznamuje občanom,  že  v dňoch  27. 12. 2016 – 30. 12. 2016  bude úsek osvedčovania listín a podpisov MÚ B-NM, Junácka č. 1  z te...

Osvedčovanie podpisov a listín bude v dňoch 27. 12. 2016 – 30. 12. 2016 mimo prevádzky

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto  oznamuje občanom,  že  v dňoch  27. 12. 2016 – 30. 12. 2016  bude úsek osvedčovania listín a podpisov MÚ B-NM, Junácka č. 1  z te...

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto  oznamuje občanom, že dňa 2. januára 2017 (pondelok) bude pokladňa MÚ B-NM, Junácka č. 1  zatvorená.

Pokladňa Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto bude dňa 2. januára 2017 zatvorená

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto  oznamuje občanom, že dňa 2. januára 2017 (pondelok) bude pokladňa MÚ B-NM, Junácka č. 1  zatvorená.

Výrub ohrozujúcich drevín na Budyšínskej ulici

Oznamujeme občanom, že mestská časť Bratislava – Nové Mesto prostredníctvom EKO podniku VPS bude od 19.12.2016 zabezpečovať výrub ohrozujúcich drevín na Budyšínskej ul...

Viac peňazí na obnovu škôl a škôlok, investície do revitalizácie ihrísk, športovísk a parkov, modernizácia ďalších klubov dôchodcov. S tým všetkým počíta rozpočet mest...

Nové Mesto má vyrovnaný rozpočet, prioritou sú nové parky, nová škôlka a viac peňazí školám

Viac peňazí na obnovu škôl a škôlok, investície do revitalizácie ihrísk, športovísk a parkov, modernizácia ďalších klubov dôchodcov. S tým všetkým počíta rozpočet mest...

V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje Mestská časť Bratislava - Nové Mesto výberové konanie na obsadenie miesta
vedúci soc...

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej 11 v Bratislave

V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje Mestská časť Bratislava - Nové Mesto výberové konanie na obsadenie miesta vedúci soc...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov  na pracovnú pozíciu odborný pracovník pre úsek školstva (školský úrad)
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nov...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre úsek školstva (školský úrad)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov  na pracovnú pozíciu odborný pracovník pre úsek školstva (školský úrad) Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nov...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov  na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj
Miesto práce: Miestny úrad Bratisl...

Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov - poplatkov za miestny rozvoj

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov  na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj Miesto práce: Miestny úrad Bratisl...

Aj tento rok pripravila mestská časť Bratislava – Nové Mesto pre všetky novomestské deti a rodičov darček v podobe predvianočnej akcie ČAROVNÉ VIANOCE V NOVOM MESTE 20...

Dedo Mráz, kúzelník, tvorivé dielne, zábava s Kikim a Rikim. Pozývame vás na ČAROVNÉ VIANOCE V NOVOM MESTE

Aj tento rok pripravila mestská časť Bratislava – Nové Mesto pre všetky novomestské deti a rodičov darček v podobe predvianočnej akcie ČAROVNÉ VIANOCE V NOVOM MESTE 20...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovné pozície

•   upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov /zníže...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá upratovačku pre denné centrá a pracovníka do sociálnej výdajne

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovné pozície •   upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov /zníže...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové ...

Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá odborného pracovníka pre Štátny fond rozvoja bývania

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové ...

Dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. Na Pažiti

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje obyvateľom, že na ul. NA PAŽITI bude dňa 15. 12. 2016 v čase od 8.30 hod. do 13.30 hod. dočasné prerušenie dodávky vo...

V pondelok 5. decembra odštartujeme Vianoce v Novom Meste. Pred Miestnym úradom na Junáckej ulici č. 1 slávnostne rozsvietime vianočný stromček, o príjemnú sviatočnú a...

Slávnostné rozsvietenie stromčeka. V pondelok 5. decembra odštartujeme Vianoce v Novom Meste

V pondelok 5. decembra odštartujeme Vianoce v Novom Meste. Pred Miestnym úradom na Junáckej ulici č. 1 slávnostne rozsvietime vianočný stromček, o príjemnú sviatočnú a...

Oznámenie o verejnom prerokúvaní návrhu Územného plánu zóny Jelšová

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ozna...

Pozrite si, kde v Novom Meste bude v decembri odstávka elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. informuje, že v decembri 2016 bude v rámci bratislavského Nového Mesta plánovaná odstávka elektriny na týchto uliciach: Horné Zidiny...

Dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. Turbínová a Elektrárenská

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje obyvateľom, že na ul. TURBÍNOVÁ a ELEKTRÁRENSKÁ bude dňa 13. 12. 2016 v čase od 8.00 hod. ...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá kuchára/kuchárku do Detských jasiel na Robotníckej 11

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka v detských jasliach Miesto práce: Detské jasle , Robotnícka ul. 11, Bratislava...

Pozývame vás na verejné prerokovanie strednodobého strategického dokumentu Programu rozvoja mestskej časti Bratislava- Nové Mesto 2016-2020, ktoré sa uskutoční v utoro...

Pozvánka na diskusiu o stratégii Nového Mesta. V utorok 29. novembra

Pozývame vás na verejné prerokovanie strednodobého strategického dokumentu Programu rozvoja mestskej časti Bratislava- Nové Mesto 2016-2020, ktoré sa uskutoční v utoro...

Bratislavské Nové Mesto je štvrtým najtransparentnejším mestom na Slovensku. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka transparentnosti samospráv, ktorý dnes zverejnila mimovl...

Nové Mesto je štvrtým najtransparentnejším mestom na Slovensku

Bratislavské Nové Mesto je štvrtým najtransparentnejším mestom na Slovensku. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka transparentnosti samospráv, ktorý dnes zverejnila mimovl...

Dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. NA VARTE

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje obyvateľom, že na ul. NA VARTE bude dňa 23. 11. 2016 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. dočasné prerušenie dodávky vod...

Práca vrtuľníkom v meste Bratislava dňa 25.11.2016

Oznamujeme občanom, že dňa 25.11.2016 (piatok) bude spoločnosť TECH-MONT Helicopter company s.r.o pracovať s vrtuľníkom v meste Bratislava, konkrétne v mestských ča...

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore