Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že od 1. augusta 2017 do 31. augusta 2017 bude sedačková lanová dráha Železná studnička – Kamzík v prevádzke každý deň (...

V auguste bude lanovka Železná studnička - Kamzík premávať každý deň

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že od 1. augusta 2017 do 31. augusta 2017 bude sedačková lanová dráha Železná studnička – Kamzík v prevádzke každý deň (...

Štatistické zisťovanie pracovných síl

Štatistický úras SR realizuje výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné info...

Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území Bra...

Máte už program na tento víkend? Ak nie, prijmite pozvanie na podujatia v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE. Pripravili  sme pre bohatý kultúrny a zábavný progr...

Víkend s Kultúrnym letom 2017: KOMAJOTA na Kuchajde, film UČITEĽKA v letnom kine a dychovka v parku na „Račku“

Máte už program na tento víkend? Ak nie, prijmite pozvanie na podujatia v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE. Pripravili  sme pre bohatý kultúrny a zábavný progr...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Mies...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá právnika

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Mies...

Letná joga na Kuchajde sa dnes (streda 26. júla) z dôvodu nepriaznivého počasia ruší. Cvičiť sa bude opäť v pondelok o 17.45 h.
Ďakujeme za pochopenie.

Viac inform...

Letná joga na Kuchajde sa dnes (v stredu 26. júla) pre zlé počasie ruší

Letná joga na Kuchajde sa dnes (streda 26. júla) z dôvodu nepriaznivého počasia ruší. Cvičiť sa bude opäť v pondelok o 17.45 h. Ďakujeme za pochopenie. Viac inform...

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto  oznamuje občanom,  že  dňa 14. 07. 2017 (piatok) a  dňa 21. 07. 2017 (piatok) bude úsek osvedčovania listín a podpisov MÚ B-NM, Jun...

Osvedčovanie podpisov a listín bude dňa 14. 07. 2017 (piatok) a dňa 21. 07. 2017 (piatok) mimo prevádzky

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto  oznamuje občanom,  že  dňa 14. 07. 2017 (piatok) a  dňa 21. 07. 2017 (piatok) bude úsek osvedčovania listín a podpisov MÚ B-NM, Jun...

Prerušená dodávka vody na Račianskej ulici - 1. augusta 2017

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že na Račianskej ulici v úseku Kominárska - Blatnícka a Škultétyho v úseku Račianska - ŽSR bude dňa 01.08.2017 v čase od 08:00 hod. do...

Víkend s Kultúrnym letom 2017: NOVÁ HUDBA na Kuchajde a romantických 50 ODTIEŇOV TEMNOTY v letnom kine

Máte už program na tento víkend? Ak nie, prijmite pozvanie na podujatia v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE. Pripravili  sme pre bohatý kultúrny a zábavný progr...

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie miesta
VEDÚCI OD...

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI OD...

 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
VEDÚCI ODD...

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI ODD...

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
VEDÚCI REFE...

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci referátu verejného obstarávania

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI REFE...

Úprava pracovného času pre zamestnancov Miestneho úradu

Z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o po...

V bratislavskom Novom Meste sa rozrastá projekt letných knižničiek. Najnovšia pribudla v parku Gaštanica na Kolibe, ktorý len nedávno po revitalizácii sprístupnili ver...

Leto s knihou. V Novom Meste môže verejnosť využívať už desať letných knižničiek

V bratislavskom Novom Meste sa rozrastá projekt letných knižničiek. Najnovšia pribudla v parku Gaštanica na Kolibe, ktorý len nedávno po revitalizácii sprístupnili ver...


	Máte už program na tento víkend? Ak nie, prijmite pozvanie na podujatia v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE. Pripravili  sme pre bohatý kultúrny a zábavný pr...

Víkend s Kultúrnym letom 2017: Hity Michala Davida a komédia Dieťa Bridget Jonesovej v letnom kine

Máte už program na tento víkend? Ak nie, prijmite pozvanie na podujatia v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE. Pripravili  sme pre bohatý kultúrny a zábavný pr...

Informácie pre voličov: v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h sa v SR budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Právo voliť do orgánov samosprávnych kr...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov budú v sobotu 4. novembra 2017

Informácie pre voličov: v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h sa v SR budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov. Právo voliť do orgánov samosprávnych kr...

Súčasťou Kultúrneho leta v Novom Meste je aj viacero pohybových aktivít. Joga a fitness na Kuchajde už majú svoje pevné miesto v jeho programe. Mestská časť Bratislava...

Novinka na Kuchajde! PILATES pre rodičov s deťmi, cvičí sa každý letný utorok o 10.00 h

Súčasťou Kultúrneho leta v Novom Meste je aj viacero pohybových aktivít. Joga a fitness na Kuchajde už majú svoje pevné miesto v jeho programe. Mestská časť Bratislava...

Vážení Novomešťania a návštevníci našej mestskej časti!
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto pre vás aj tento rok pripravila v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 bohatý kultú...

Kde, kedy a čo? Podrobný program KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE

Vážení Novomešťania a návštevníci našej mestskej časti! Mestská časť Bratislava - Nové Mesto pre vás aj tento rok pripravila v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 bohatý kultú...


	Máte už program na tento víkend? Ak nie, prijmite pozvanie na podujatia v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE. Pripravili  sme pre bohatý kultúrny a zábavný pr...

Víkend s Kultúrnym letom 2017: Bluesový večer a komédia Všetko alebo nič v Letnom kine na Kuchajde

Máte už program na tento víkend? Ak nie, prijmite pozvanie na podujatia v rámci KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE. Pripravili  sme pre bohatý kultúrny a zábavný pr...

Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov - až do odvolania

Dôležitá informácia pre občanov! Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a ...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore