Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Nahláste nefunkčné osvetlenie


Formulár pochádza zo stránky spoločnosti Siemens a slúži na nahlásenie problémov s verejným osvetlením.


Vytvorené: 26.02.2015 11:38, Tettinger Marek