Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nahlásenie podujatia

Čo vybavíte

Usporiadateľ kultúrnych a verejných telovýchovných športových a turistických podujatí na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je povinný písomne oznámiť miestnemu úradu zámer usporiadať podujatia najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Ak po ohlásení nastanú zmeny, treba ich oznámiť bezodkladne. Mestská časť má právo zakázať podujatie v prípade, ak by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo by podujatie ohrozovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie.

Čo potrebujete Usporiadateľ prinesie vyplnené oznámenie osobne do podateľne miestneho úradu, alebo ho zašle poštou. Pozor, nie e-mailom!

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Podateľňa Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto
prízemie, číslo dverí: 6
telefón: 02/49 253 179

Bližšie informácie poskytne:
Ing. Tomáš Hanulík – referent pre kultúru a šport
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/ 49 253 424
e-mail: tomas.hanulik@banm.sk, kultura@banm.sk, sport@banm.sk

Vytvorené: 11.01.2012 17:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore