Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

MapaKliknutím na ikonu na mape sa vám zobrazí jej názov a odkaz na stránku s detailnými informáciami o danom zariadení.

miestny úrad knižnica klub dôchodcov stredisko kultúry športovisko
Miestny úrad knižnica Klub dôchodcov Dom kultúry Športovisko
EKO podnik Základné a materské školy      
EKO podnik VPS Základné a materské školy      Ďalšie užitočné mapy


Mapa lavičiek v Novom Meste
Odpadkové koše v Novom Meste
Veľkokapacitné kontajnery a zberné nádoby v Novom Meste
Koše na psie exkrementy a stojky so sáčkami


Vytvorené: 11.01.2012 22:10, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore