Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Majetkové priznanie starostu

Majetkové priznanie starostu za rok 2014
Majetkové priznanie starostu za rok 2013
Majetkové priznanie starostu za rok 2012
Majetkové priznanie starostu za rok 2011
Majetkové priznanie starostu za rok 2010Vytvorené: 01.10.2015 14:15, webman