Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Knižnica Bratislava – Nové Mesto


Pionierska 12
Bratislava
tel: 02/44 253 985
fax: 02/44 254 115
email: kbnm@kbnm.sk
www: www.kbnm.sk

Riaditeľka:knižnica Pionierska
Mgr. Jana Vozníková
telefón: 02/44 458 062
e-mail: voznikova@kbnm.sk
fax: 02/44 254 115 

Základné úlohy

Novomestská knižnica vznikla v roku 1972. Je spolutvorcom náučnej a poznávacej kultúry v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V súčasnosti má 9 pracovísk.

Centrálna knižnica Bratislava – Nové Mesto sídli na Pionierskej ulici 12 so 6 pracoviskami:
- knižnično-informačné vzdelávacie a voľnočasové centrum pre deti a mládež
- oddelenie beletrie s čitárňou periodík
- oddelenie odbornej literatúry
- študovňa odbornej literatúry
- retro hudobný kabinet
- kabinet cudzojazyčnej literatúry

Knižnica má štyri pobočky, ktoré sú rozmiestnené po celej lokalite Nového Mesta:
- Pobočka Stromová 18
- Pobočka Kutuzovova 15/a
- Pobočka Koliba – Jeséniova 51 
- Pobočka Vernosť - Nobelova 30

Ďalšie dôležité kontakty

Zástupkyňa riaditeľky:
Pavla Sokolíková
telefón: 02/44 253 985
e-mail: spracovanie.pio@kbnm.sk
fax: 02/44 254 115

Vedúca úseku ekonomicko-technických činností:
Jana Janečková
telefón: 02/44 253 985
e-mail: ekonomicke@kbnm.sk
fax: 02/44 254 115

Vedúca služieb:
Mgr. Jana Vozníková
telefón: 02/44 458 062
e-mail: voznikova@kbnm.sk

Služby:
Centrálna knižnica Pionierska 12
Oddelenie odbornej literatúry a študovňa odbornej literatúry:
Mária Bacová
telefón: 02/44 253 985
e-mail: odborne.pio@kbnm.sk

Oddelenie beletrie s čitárňou periodík:
Viera Bednaričová
telefón: 02/44 253 985

Knižnično informačné a voľnočasové centrum:
Mgr. Mária Krupová
Katarína Mečířová
e-mail: detske.pio@kbnm.sk, kbnm@kbnm.sk
telefón: 02/44 253 985

Pobočka Stromová 18
Andrea Matušková
telefón: 02/54 771 051
e-mail: stromova@kbnm.sk

Pobočka Kutuzovova 15/a
Mgr. Mária Michnovičová
telefón: 02/44 257 697
e-mail: kutuzovova@kbnm.sk

Pobočka Koliba – Jeséniova 51
Mgr. Alžbeta Smetanová
telefón: 02/54 791 007
e-mail: koliba@kbnm.sk

Pobočka Vernosť - Nobelova 30
Mgr. Iveta Majerčíková
telefón: 02/44 252 002
e-mail: vernost@kbnm.sk