Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Denné centrum Športová


Športová 1
831 04 Bratislava
tel: 02/207 561 56
email: kdsportova1@gmail.com

Vedúca denného centra: Jolana Zvarová
Výdaj stravy: pondelok - piatok, 10.30 - 12.30 hod.
Čas prevádzky: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.
Čerpanie dovolenky od 10.07. do 14.07.2017 a 31.07.2017, od 01.08. do 04.08.2017

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Ručné práce, posedenia, besedy, hry, kultúrne podujatia, cvičenie, výlety, súťaže, internet.