Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Denné centrum „Zlatý dážď“


Račianska 89
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 495
email: dcracianska@banm.sk

Vedúca denného centra: Ing. Magda Snopková
Výdaj stravy: pondelok - piatok, 10.30 - 12.30 hod.
Čas prevádzky: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.
Čerpanie dovolenky od 24.07. do 04.08.2017, od 25.08. do 31.08.2017

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Obedy, cvičenia, posedenia, kultúrne podujatia, čítanie novín, časopisov, hry spoločenské aktivity, ručné práce, výlety, internet.

Príspevok mestskej časti na obedy (v eurách):
1. do výšky
dôchodku 300 €
1,80
2. od 300,10 do 360,9 € 0,80
3. od 361 do 400 € 0,50
4. nad 400 € občania uhrádzajú plnú cenu nakupovaného obeda (2,84 €)