Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Denné centrum „Domovinka“


Nobelova 30
831 02 Bratislava
tel: 02/44 457 457
email: dcnobelova@banm.sk

Vedúca denného centra: Anna Krutá

Čas prevádzky: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.
Čerpanie dovolenky od 14.08. do 25.08.2017 a od 18.09. do 23.09.2017
Prevádzkový poriadok

Aktivity: Výlety, vychádzky do parku, spoločenské hry, čítanie novín, kníh, časopisov, posedenia pri káve, spoločenské a kultúrne  podujatia.